top of page
7 A-Side One Day Football Tournament

Il-Kummissjoni Zghazagh Bajdisti tixtieq tavza li ser tkun qed torganizza tournament tal-futbol gewwa il-ground tax-Xghajra Tornadoes nhar is-Sibt 17 ta' Dicembru 2016. Dawk interessati ghandhom jakkwistaw applikazzjoni li tista' tingabar mill-Kazin Ghaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel. It-tim rebbieh ser jinghata premju ta' tliet mitt euro filwaqt li l-applizzjoni tiswa mija u ghoxrin euro. Ghal aktar dettalji tistghu ccemplu fuq 79852709 jew 99651096

bottom of page