top of page
  Dritt ta' Risposta l-Umbrella l-Kbira 

L-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar A.D.1883 tixtieq tiċċara u tirrabatti l-ineżatezzi li ġew miktuba fl-artiklu “Jimmiraw għal rekord dinji... wara dak lokali” li deher kemm fuq il-portal onlajn inewsmalta kif ukoll stampat fuq l-Orizzont tas-Sibt 1 ta’ Ottubru f’paġna 11. Nibdew mill-fatt li r-ritratt li deher mal-artiklu ma jirriflettix l-umbrella li ġiet sottomessa għall-verifiki tar-rekord kif miktub u l-caption “L-Akbar Umbrella tal-Festi f’Malta” huwa wieħed qarrieq li jinganna u jiżgwida lill-qarrejja.
 

F’Settembru tal-2014, The Malta Records kejlu l-umbrella maħduma mill-Kummissjoni Żgħażagħ Bajdisti meta din kienet armata biex titgawda fil-festa tal-Madonna tal-Grazzja. Dik il-ġimgħa, li kienet il-ġimgħa tal-festa f’Ħaż-Żabbar, suppost li kellha titkejjel ukoll l-umbrella msemmija fl-artiklu tagħkom, iżda peress li d-differenza fil-kobor hija anke viżwalment evidenti, kif jista’ jixhed kull min jattendi għall-festa f’Ħaż-Żabbar, dawn irtiraw u ma daħlux għall-imsemmi rekord.

Sena u nofs wara, f’Ġunju tal-2016, ‘il bogħod mill-jiem tal-festa u fil-periferiji ta’ Ħaż-Żabbar, ‘il bogħod ukoll minn fejn tinfetaħ fil-festa, ġara dak li ġie rrappurtat fuq dan il-ġurnal. Din l-umbrella, alterata biss għal dakinhar, ma tistax tinfetaħ fil-jiem tal-festa kif stipulat f’kuntratt bejn il-partijiet kollha. Tant hu hekk li saħansitra ntbagħtet ittra uffiċjali lill-Għaqda tagħna fejn is-Soċjeta l-oħra qed tigarantixxi li l-umbrella li se tintuża għall-festa li għadha kemm għaddiet hija l-istess waħda tas-snin ta’ qabel, jiġifieri l-istess waħda li kienu rtiraw li jkejlu fil-jiem tal-festa u mhux kif modifikata f’Ġunju fil-periferiji ta’ Ħaż-Żabbar.

Nixtiequ nagħmlu referenza wkoll għall-interpretazzjoni tar-regolamenti sabiex jitkejjel dan ir-rekord. L-ewwel nett, kategorikament niċħdu li kienet l-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel li fasslet dawn ir-regolamenti kif ġie allegat kemm il-darba fuq il-midja soċjali. Li ssib ‘toqba’ fir-regolamenti, kif saħansitra ġie rrapurtat minn inewsmalta, mhux mod serju u denju kemm għal min japplika kif ukoll għal min jivverifika rekord u jiġu jew ma jiġux ikkwotati biss ċertu regolamenti filwaqt li jiġu njorati oħrajn. It-titlu l-akbar umbrella ta’ festa jitkellem waħdu u nħallu lil kulħadd jasal għall-konklużjoni meta u fejn jinfetħu l-umbrelel tal-festa f’Ħaż-Żabbar.
 

Għal dawn ir-raġunijiet, l-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar A.D. 1883 qed iżżomm id-drittijiet tagħha għal dak kollu li jista’ jinqala’ fuq din il-kwistjoni. L-Għaqda tirringrazzja lill-Kummissjoni Żgħażagħ Bajdisti, flimkien mal-voluntiera kollha li kienu ħadmu fuq din l-umbrella ġawhra unika taż-Żabbarin kemm għall-gost li dejjem tat lill-partitarji numerużi Bajdisti flimkien ma’ dawk kollha li jiġu jżuruna, kif ukoll għall-ħsieb u l-għaqal li għarfu jużaw sa mill-bidu nett fejn qatt ma kellha għalfejn tiġi armata u alterata fi żmien barra l-festa sabiex tikkompeti f’xi rekord jew għal xi raġunijiet oħra.
 

Filwaqt li nirringrazzjawk talli għoġbok tippublika din id-dritt tar-risposta flimkien mar-ritratt tal-umbrella oriġinali fil-jiem tal-festa, l-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel tħalli kemm għall-intelliġenza tal-qarrejja kif ukoll għal dawk l-eluf li jiġu għall-festa ta’ Ħaż-Żabbar il-ġudizzju ta’ min hi verament l-akbar umbrella ta’ festa.

bottom of page