top of page
  Attivitajiet fl-okkażjoni ta’ Ħadd in-Nies 

Kunċert Annwali mill-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel fl-okkażjoni ta’ Ħadd in-Nies

L-ewwel Ħadd tar-Randan huwa marbut ma’ Ħaż-Żabbar, biċ-ċelebrazzjoni tal-Pellegrinaġġ Djoċesan Nazzjonali ta’ Ħadd in-Nies. Lejlet il-pellegrinaġġ bil-vara devozzjonali tal-Madonna tal-Grazzja, nhar is-Sibt 4 ta’ Marzu, l-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel qiegħda ttella’ Kunċert Annwali ġewwa t-Teatru Notre Dame, Ħaż-Żabbar stess. Għal dan il-programm, li se jkun taħt id-direzzjoni tas-Surmast attwali ta’ din is-socjeta, Mro David Agius, se tindaqq mużika varja għall-gosti ta’ kulħadd, fejn turi l-kapaċita’ u t-talent tal-bandisti fi ħdan l-istess Soċjeta’. Matul din is-serata se jindaqqu dawn is-sitliet:

 • Innu lil Ommna tal-Grazzja

 • The Pines of the Appian Way

 • Overture Rosemunde

 • Concerto d’Amore

 • Highlights from Chess

 • The Lord of the Rings

 • Michael Jackson through the Years

 • Pops in the Spots

 • Innu lil Ħaż-Żabbar

 • Innu Banda San Mikiel

 • Innu Popolari Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel

David Agius

Ottorino Resphigi

Franz Schubert

Jacob de Haan

Benny Anderson & Bjorn Ulvaeus, Arr. Johan de Meij

Howard Shore Arr. Ralph Ford

Arr. Michael Brown

Arr. Ronel Kernen

Joseph Vella Arr. David Agius

Anthony Micallef

David Agius

Waqt din is-serata se jiġu ppremjati wkoll dawk il-bandisti li ddistingwew ruħhom matul is-sena 2016, fosthom il-Bandist tas-Sena, fejn jingħata s-Shield tas-Soċjetà . Se jitħabbru wkoll proġetti ġodda, relatati mal-Banda San Mikiel li l-Kumitat flimkien ma’ Kummissjoni Banda qegħdin jimplimentaw matul din is-sena. Il-Kunċert, li se jkun ippreżentat mis-Sur Reuben Scerri, huwa wieħed leġġer u jolqot il-gosti ta’ kulħadd. Għalhekk dawk kollha li jixtiequ jattendu jkunu f’posthom fis-7:15pm, biex fis-7:30pm nagħtu bidu għal dan il-Kunċert Annwali mill-Banda San Mikiel. Kulħadd huwa mistieden u d-dħul huwa b’xejn.

Pellegrinaġġ ta’ Ħadd in-Nies

Il-Pellegrinaġġ ta’ Ħadd in-Nies, bix-xbiha devota tal-Madonna tal-Grazzja ser isir il-Ħadd 5 ta' Marzu 2017 u ser jgħaddi minn dawn it-toroq: Pjazza Medjatriċi, Triq Ġanni Bonavia, Triq il-Kunċizzjoni, Triq il-Kbira, Misraħ is-Sliem, Misraħ San Ġakbu, Triq ix-Xgħajra, Triq Feliċe u Triq is-Santwarju. Inħeġġu lir-residenti ta’ dawn it-toroq u l-pjazzez biex jarmaw it-twieqi, il-gallariji u l-persjani bix-xbihat tal-Madonna.

bottom of page