top of page
Akkademja Mużikali Ward u Żahar lil Ħaż-Żabbar

Akkademja Mużikali Ward u Żahar lil Ħaż-Żabbar nhar il-Ħadd 13 ta’ Novembru 2016 fis-7.00pm fil-Knisja Arċipretali u Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja Żabbar fl-okkażjoni tal-400 Sena mit-twaqqif tal-Parroċċa taħt il-patroċinju tal-Wisq Rev. Arċipriet, il-Kanonku Dun Evan Caruana. Il-Banda tkun taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro David Agius u mal-Banda jingħaqdu wkoll il-Coro Bel Canto, il-Baritonu Alfred Camilleri, it-Tenur Charles Vincenti u s-Soprano Frances Catherine Farrugia.

bottom of page